Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Koreą, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA cz.II towary podrobioneA. Gierek: Umowa ACTA trzy główne ważne tematy :

− Prawo handlowe (Np. znaki towarowe, podrabianie towarów)

− Prawo internautów do korzystania z sieci cyfrowej

− Prawa twórców do korzystania w sposób finansowy ze swoich dział

Tematy 1 i 3 nie stwarzają problemów. Temat 2 budzi wiele wątpliwości (punkty umowy od 1 do 8) umowy jest wezwaniem do identyfikowania abonenta, który rzekomo narusza prawa własności. Punkt 6 umowy ACTA wzywa do obchodzenia urządzeń zabezpieczających przekazywanie danych abonenta i hamuje innowacyjność i postęp technologiczny w dziedzinie informatyzacji.

M. Ulvskog: Frakcja SiD jest przeciwna umowie ACTA. Do zawarcia umowy doszło bez otwartości i przejrzystości. Zawarcie umowy i wypełnianie jej postanowień wiąże się z dużymi kosztami. UE więcej traci, niż zyskuje dzięki tej umowie. Popieram opinię Pani Andersdotter.

P.Rubig: ACTA to problem globalny. ACTA nie zmieniają nic w obecnie obowiązującym ustawodawstwie europejskim. Twórcy wkładają duży wysiłek w stworzenie dzieła i trzeba to opłacić. Z drugiej strony mamy sektor reklamy. Kluczowym pytaniem jest kto ma płacić za treści internetowe. Ważną kwestią jest temat tworzenia nowego oprogramowania. Należy się zastanowić kto będzie płacić za sieci i połączenia. Obecnie dzieje się to ze szkodą dla abonenta. W przypadku ACTA chodzi o twardą walkę gospodarczą: kto ostatecznie będzie płacił za własność intelektualną. Twórcy musza się nad tym zastanowić. Musimy bronić kulturalny przemysł UE na arenie międzynarodowej. Są już pewne normy. Razem z KE trzeba się zająć tymi kwestiami i znaleźć rozsądne rozwiązanie.

J. Rohde: Umowa ACTA ma długą historię w PE. Najpierw ją krytykowaliśmy, później korygowaliśmy, teraz uznano, że wszystko jest w porządku i że nas te kwestie nie dotyczą. Trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości dot. ACTA.