Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Koreą, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA cz.I towary podrobioneSprawozdawca A. Andersdotter: Wysłuchaliśmy opinii różnych branż odnośnie wpływu umowy na przyszłość UE. Umowa ACTA tworzy niepewność prawną i mogłaby być sprzeczna z zasadą neutralności sieci oraz otwartości rynku. Obywatele niepokoją się przyszłością dot. umowy ACTA. Może dojść do naruszenia równowagi pomiędzy tymi, którzy chcą chronić prawa autorskie, a tymi, którzy chcą tworzyć innowacje. Może to sprzyjać towarom podrobionym. Trzeba przyjrzeć się politycznym i ekonomicznym konsekwencjom podpisania tej umowy. MŚP chcące działać na rynku cyfrowym wskazują na niepewność prawną po wejściu umowy ACTA w życie. Komisja powinna odmówić zgody na podpisanie tej umowy. Należy lepiej przeanalizować wpływ umowy na gospodarkę. Wiele organizacji np. G8 zaczęło naciskać na tworzenie ustawodawstwa lepiej chroniącego prawa własności intelektualnej. ACTA jednakowo traktuje wszystkie obszary. Trzeba podjąć inicjatywę dot. praw własności na rynku cyfrowym.

P. del Castillo: Wzrost gospodarczy, inicjatywa tworzenia nowych miejsc pracy oraz innowacyjność ucierpią po wejściu tej umowy. Jeśli to zlekceważymy, spowoduje to olbrzymią szkodę dla naszego społeczeństwa i przyszłych pokoleń. ACTA jest mechanizmem pozwalającym na lepszą ochronę praw własności intelektualnej. Umowa ta nie zmienia krajowych przepisów dot. własności intelektualnej. ACTA nie jest wymierzona w prawa człowieka.

Towary podrobione - handel towarami podrobionymi jest karalny

Towary podrobione – handel towarami podrobionymi jest karalny

Umowa tego typu jest potrzebna, ale trzeba doprecyzować pewne aspekty prawne i wyjaśnić wątpliwości. Dyskusja nad umową ACTA trwa od 4 lat. Nie można odkładać decyzji na później. Straty spowodowane naruszeniami praw własności intelektualnej w ciągu ostatnich 2 lat podwoiły się. Klub EPL jest za ACTA. Potrzebujemy instrumentów wspierających innowacje bo to pozwoli przezwyciężyć kryzys.

C. Trautmann: ACTA jest krokiem wstecz w stosunku do dyrektywy IPRED 2 z 2006 roku. Umowa ACTA nie jest przejrzysta. Trzeba doprecyzować pojęcie podrabiania na skalę światową i krajową w odróżnieniu od pojedynczych naruszeń prawa do celów domowych. Zapisy ACTA to odrzucają. Dlatego popieramy odrzucenie ACTA. Projekt opinii Pani Andersdotter jest wyważony i zawiera konstruktywne uwagi.